• Event Time 10:00 am-5:00 pm
  • Event Start Date April 20, 2019
  • Event Location GAESO HALL

हाम्रो दसौ बार्षिक स्थापना दिवस 2019 धुमधामका साथ मनाउन साथै बार्षिक बैठक, छलफल, विवरण जानकारी तथा सुझाबको लागि हाम्रो समाजको हर सदस्यहरु उपस्थित भै दिनु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ/